مشتری محترم : هدف از ساختن پنجره های چند جداره قطع ارتباط محیط داخل و خارج ساختمان به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی و کاهش نفوذ آلودگی های صوتی و گرد و غبار می باشد. این هدف در صورتی تحقق می یابد که اجزاء پنجره به طور اصولی و صنعتی طراحی ، ساخته و نصب گردد . آموزش و مشاوره رایگان مسئولیت ما انتخاب آگاهانه حق شماست